Forum


Powrót Wybór następnego Wykonawcy w trybie 94.ust. 3

MG

Mariola Grychnik

1

Moje pytanie dotyczy postępowania z zastosowaniem art. 24aa i przypadku, kiedy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Czy zgodnie z art. 94 ust. 3 możemy wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez ponownego badania i oceny? Gdyby czytać literalnie i nie analizować przebiegu postępowania zgodnie z 24aa- najpierw ranking a potem badanie tylko wybranego Wykonawcy to zachodzi chyba jakaś nieścisłość w tym temacie:).
Moje pytanie dotyczy postępowania z zastosowaniem art. 24aa i przypadku, kiedy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. Czy zgodnie z art. 94 ust. 3 możemy wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez ponownego badania i oceny? Gdyby czytać literalnie i nie analizować przebiegu postępowania zgodnie z 24aa- najpierw ranking a potem badanie tylko wybranego Wykonawcy to zachodzi chyba jakaś nieścisłość w tym temacie:).
0
2017-06-28 12:34 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 901

Nie musicie dokonywać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, bo taki już nastąpił tylko wykonawca nie chce podpisać umowy, natomiast zweryfikować tego kolejnego musicie pod kątem braku wykluczenia i spełnienia warunków (zazwyczaj poprzez wezwanie do złożenia dokumentów).
Nie musicie dokonywać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, bo taki już nastąpił tylko wykonawca nie chce podpisać umowy, natomiast zweryfikować tego kolejnego musicie pod kątem braku wykluczenia i spełnienia warunków (zazwyczaj poprzez wezwanie do złożenia dokumentów).
1
2017-06-28 12:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy