Forum


Powrót Roboty dodatkowe poniżej 30000 euro

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Jeśli podczas przebudowy budynku szkoły wystąpiła konieczność robót dodatkowych (koniecznych do realizacji i nie objętych zamówieniem podstawowym) o wartości łącznej poniżej 30 000 euro to czy wówczas można na takie roboty zawrzeć umowę poza ustawą PZP, na podstawie wewnętrznych regulaminów? czy raczej konieczna jest zmiana umowy podstawowej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2.
Jeśli podczas przebudowy budynku szkoły wystąpiła konieczność robót dodatkowych (koniecznych do realizacji i nie objętych zamówieniem podstawowym) o wartości łącznej poniżej 30 000 euro to czy wówczas można na takie roboty zawrzeć umowę poza ustawą PZP, na podstawie wewnętrznych regulaminów? czy raczej konieczna jest zmiana umowy podstawowej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2.
1
2017-06-29 08:20 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 198

W przypadku zmiany z w.cyt. przepisu należałoby udowodnić, że inny Wykonawca nie mógł podjąć się realizacji tych robót. A skoro przesłanki łącznie nie występują to ja poszedłbym w kierunku odrębnego zamówienia. Poczekajmy może ktoś jeszcze przedstawi swoje stanowisko.
W przypadku zmiany z w.cyt. przepisu należałoby udowodnić, że inny Wykonawca nie mógł podjąć się realizacji tych robót. A skoro przesłanki łącznie nie występują to ja poszedłbym w kierunku odrębnego zamówienia. Poczekajmy może ktoś jeszcze przedstawi swoje stanowisko.
1
2017-06-29 09:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy