Forum


Powrót wezwanie do wyjaśnienia

I.

Iwona .....

0

Witam, w pn poniżej progu na dostawę w formularzu ofertowym wpisana była opcja faktura elektronicz tak lub nie do zaznaczenia przez Wykonawcę. W kryterium było to punktowane za odp. Tak -10 pkt za odp. Nie-0 pkt. Czy w przypadku kiedy Wykonawca nie zakreślił żadnej opcji i wezwałam do wyjaśnienia postąpiłam niezgodnie z zapisami ustawy?
Witam, w pn poniżej progu na dostawę w formularzu ofertowym wpisana była opcja faktura elektronicz tak lub nie do zaznaczenia przez Wykonawcę. W kryterium było to punktowane za odp. Tak -10 pkt za odp. Nie-0 pkt. Czy w przypadku kiedy Wykonawca nie zakreślił żadnej opcji i wezwałam do wyjaśnienia postąpiłam niezgodnie z zapisami ustawy?
1
2017-06-29 14:07 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Na ogół samo zapytanie wykonawcę o wyjaśnienie treści oferty chocby ktoś uznał je za niecelowe jest neutralne dla oceny postępowania zamawiającego. Inną sprawą są natomiast czynności zamawiającego podjete po uzyskaniu odpowiedzi. Decyzje dotyczące przyjęcia oferty lub jej odrzuceni, poprawienia itp tworzą zdecydowanie większe konsekwencje a w przypadku gdy są błędne mogą rodzić negatywne skutki dla zamawiającego
W sprawie braku wartości w kryterium, jeżeli inny zapis oferty lub siwz (dokumentacji przetargowej) nie wskazuje jak należy rozumieć to puste miejsce - to oferta ta będzie do odrzucenia.
Miałam taką kiedyś sytuację że wykonwcy mieli wpisac w ofercie pewne wartości. Zapisałam w siwz że jeżeli wartości nie będą podane to wówczas przyjmie się minimalną dopuszczalną wartość. Dzieki takiemu zapisowi jedna z ofert w sytuacji podobnej do opisanej przez Pania obroniła się i nie była odrzucona.
Na ogół samo zapytanie wykonawcę o wyjaśnienie treści oferty chocby ktoś uznał je za niecelowe jest neutralne dla oceny postępowania zamawiającego. Inną sprawą są natomiast czynności zamawiającego podjete po uzyskaniu odpowiedzi. Decyzje dotyczące przyjęcia oferty lub jej odrzuceni, poprawienia itp tworzą zdecydowanie większe konsekwencje a w przypadku gdy są błędne mogą rodzić negatywne skutki dla zamawiającego W sprawie braku wartości w kryterium, jeżeli inny zapis oferty lub siwz (dokumentacji przetargowej) nie wskazuje jak należy rozumieć to puste miejsce - to oferta ta będzie do odrzucenia. Miałam taką kiedyś sytuację że wykonwcy mieli wpisac w ofercie pewne wartości. Zapisałam w siwz że jeżeli wartości nie będą podane to wówczas przyjmie się minimalną dopuszczalną wartość. Dzieki takiemu zapisowi jedna z ofert w sytuacji podobnej do opisanej przez Pania obroniła się i nie była odrzucona.
1
2017-06-29 16:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy