Forum


Powrót Zatrzymanie WADIUM przez Zamawiającego - obligatoryjne w przypadku złożenia niewłaściwych dokumentów przez Wykonawcę - O jeden Most za daleko !!!

R.

Robert .....

56

Uchwała SN z 22.06.2017r. sygn. akr III CZP 27/17.
Pewna gmina ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji w gminnym muzeum.Wymagano doświadczenia w zorganizowaniu minimum 2 wystaw multimedialnych i wniesienia 100 tys. wadium. Wystartowało 2 Wykonawców, w tym spółka X, która nie dostarczyła dokumentów potw. doświadczenie. Na wezwanie, przedstawiła wykaz usług i referencji z którego wynikało, że realizowała tylko montaż wystaw, co nie zostało uznane za zorganizowanie wystaw. Gmina odrzuciła ofertę X i zatrzymała wadium. O zwrot zatrzymanych pieniędzy S-ka X wystąpiła do sądu. Sąd I instancji nakazał zwrot 100 tys zł wraz z odsetkami, ale sąd II instancji miał wątpliwość, jak należy rozumieć niezłożenie dokumentów, które w oparciu o art. 46 ust 4a u Pzp pozwala zatrzymać wadium. Zagadnienie przedstawiono Sądowi Najwyższemu.
SN w odpowiedzi wydał uchwałę, z której wynika, iż wadium podlegało zatrzymaniu na podst. art. 46 ust 4a u Pzp także wtedy, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp.
W uzasadnieniu SN wskazał, że problematyczny przepis został w istocie wprowadzony w celu ukrócenia możliwości pojawienia się zmowy cenowej przy przetargu publicznym - gdy jeden z uczestników albo zachowuje się biernie, albo celowo składa bezwartościowe dokumenty tylko po to, by inny uczestnik, z którym pozostaje w zmowie -wygrał przetarg. Jeżeli tak, to nie można ograniczać możliwości zatrzymania wadium przez zamawiającego tylko do sytuacji, w której uczestnik w ogóle nie składa na wezwanie żadnych dokumentów. Zezwolenie na składanie jakichkolwiek dokumentów w przetargu przeciągnęłoby całą procedurę i ułatwiłoby zmowy cenowe - podkreśliła sędzia Monika Koba. - mamy precedens ????
Uchwała SN z 22.06.2017r. sygn. akr III CZP 27/17. Pewna gmina ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji w gminnym muzeum.Wymagano doświadczenia w zorganizowaniu minimum 2 wystaw multimedialnych i wniesienia 100 tys. wadium. Wystartowało 2 Wykonawców, w tym spółka X, która nie dostarczyła dokumentów potw. doświadczenie. Na wezwanie, przedstawiła wykaz usług i referencji z którego wynikało, że realizowała tylko montaż wystaw, co nie zostało uznane za zorganizowanie wystaw. Gmina odrzuciła ofertę X i zatrzymała wadium. O zwrot zatrzymanych pieniędzy S-ka X wystąpiła do sądu. Sąd I instancji nakazał zwrot 100 tys zł wraz z odsetkami, ale sąd II instancji miał wątpliwość, jak należy rozumieć niezłożenie dokumentów, które w oparciu o art. 46 ust 4a u Pzp pozwala zatrzymać wadium. Zagadnienie przedstawiono Sądowi Najwyższemu. SN w odpowiedzi wydał uchwałę, z której wynika, iż wadium podlegało zatrzymaniu na podst. art. 46 ust 4a u Pzp także wtedy, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp. W uzasadnieniu SN wskazał, że problematyczny przepis został w istocie wprowadzony w celu ukrócenia możliwości pojawienia się zmowy cenowej przy przetargu publicznym - gdy jeden z uczestników albo zachowuje się biernie, albo celowo składa bezwartościowe dokumenty tylko po to, by inny uczestnik, z którym pozostaje w zmowie -wygrał przetarg. Jeżeli tak, to nie można ograniczać możliwości zatrzymania wadium przez zamawiającego tylko do sytuacji, w której uczestnik w ogóle nie składa na wezwanie żadnych dokumentów. Zezwolenie na składanie jakichkolwiek dokumentów w przetargu przeciągnęłoby całą procedurę i ułatwiłoby zmowy cenowe - podkreśliła sędzia Monika Koba. - mamy precedens ????
1
2017-06-30 07:45 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Z wyroku nie wynika, że doszło do zmowy cenowej. Nie udowodniono tego. Zatrzymanie wadium bezpodstawne. Poza tym w prawie kontynentalnym nie ma instytucji precedensów.
Z wyroku nie wynika, że doszło do zmowy cenowej. Nie udowodniono tego. Zatrzymanie wadium bezpodstawne. Poza tym w prawie kontynentalnym nie ma instytucji precedensów.
1
2017-06-30 08:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy