Forum


Powrót Ocena Polisy OC

D.

Dominika .....

0

Mam pytanie na co zwrócić szczególną uwagę przy ocenie Polisy OC. Czy do oceny warunku wystarczy tylko zakres odnoszący się w jej treści do \"sumy gwarancyjnej od OC w zakresie prowadzonej działalności\". I co w przypadku kiedy Wykonawca uzupełnia stosowny dokument z którego wynika, że nie jest to polisa OC ale ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, kradzieży, ubezp. szyb?.
Mam pytanie na co zwrócić szczególną uwagę przy ocenie Polisy OC. Czy do oceny warunku wystarczy tylko zakres odnoszący się w jej treści do \"sumy gwarancyjnej od OC w zakresie prowadzonej działalności\". I co w przypadku kiedy Wykonawca uzupełnia stosowny dokument z którego wynika, że nie jest to polisa OC ale ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, kradzieży, ubezp. szyb?.
1
2016-07-19 05:40 0

H.

Hanna .....

0

Polisa, potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, składana przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jest prawidłowa, jeżeli została po pierwsze opłacona, a po drugie potwierdza ubezpieczenie OC wykonawcy składającego ofertę , i po trzecie spełnia postawiony w SIWZ i ogłoszeniu warunek polisy w zakresie kwoty ubezpieczenia.
Polisa, potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, składana przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, jest prawidłowa, jeżeli została po pierwsze opłacona, a po drugie potwierdza ubezpieczenie OC wykonawcy składającego ofertę , i po trzecie spełnia postawiony w SIWZ i ogłoszeniu warunek polisy w zakresie kwoty ubezpieczenia.
1
2016-07-19 06:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy