Forum


Powrót elektronizacja zamówień publicznych

M.

Monika .....

8

Witajcie, czy ktoś może mi odpowiedzieć czy jest już coś wiadomo na temat elektronizacji zamówień? Jak to będzie wyglądało? Czy zamawiający będzie musiał ponieść jakieś koszty programu, ewentualnie jego utrzymania, aktualizacji itd ? Czy może będzie to jakaś platforma na BZP?
Witajcie, czy ktoś może mi odpowiedzieć czy jest już coś wiadomo na temat elektronizacji zamówień? Jak to będzie wyglądało? Czy zamawiający będzie musiał ponieść jakieś koszty programu, ewentualnie jego utrzymania, aktualizacji itd ? Czy może będzie to jakaś platforma na BZP?
0
2017-07-03 12:48 1

R.

Robert .....

56

To znalazłem na stroni UZP:

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

W dniu 6 czerwca 2017 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk wzięła udział na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich w XIX Szkole Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, która miała Jubileuszowy charakter, ponieważ była to X Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dedykowana kanclerzom i kwestorom uczelni członkowskich KRASP.

Wykład Pani Prezes nt. „Zmian w systemie zamówień publicznych” spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Pani Prezes zwróciła w nim uwagę na szczególne rozwiązania wprowadzone do ustawy Pzp regulacjami nowelizacji z czerwca 2016 roku i praktykę ich stosowania. W szczególności wskazała na nowe podejście do badania konfliktu interesów w zamówieniach publicznych, kwestię stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, czy też stosowania przez zamawiających zatrudnienia w zamówieniach na roboty budowlane i usługi oraz obowiązek weryfikacji powyższego w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych. Pani Prezes nakreśliła też plany i kierunki zmian w systemie zamówień publicznych, wskazując również na działania związane z elektronizacją zamówień publicznych.
.....i więcej nic....
To znalazłem na stroni UZP: Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym W dniu 6 czerwca 2017 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk wzięła udział na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich w XIX Szkole Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, która miała Jubileuszowy charakter, ponieważ była to X Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dedykowana kanclerzom i kwestorom uczelni członkowskich KRASP. Wykład Pani Prezes nt. „Zmian w systemie zamówień publicznych” spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Pani Prezes zwróciła w nim uwagę na szczególne rozwiązania wprowadzone do ustawy Pzp regulacjami nowelizacji z czerwca 2016 roku i praktykę ich stosowania. W szczególności wskazała na nowe podejście do badania konfliktu interesów w zamówieniach publicznych, kwestię stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, czy też stosowania przez zamawiających zatrudnienia w zamówieniach na roboty budowlane i usługi oraz obowiązek weryfikacji powyższego w odniesieniu do wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych. Pani Prezes nakreśliła też plany i kierunki zmian w systemie zamówień publicznych, wskazując również na działania związane z elektronizacją zamówień publicznych. .....i więcej nic....
1
2017-07-03 13:48 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy