Forum


Powrót Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

M.

Małgorzata .....

19

W poradniku wydanym przez UZP znalazłam zapis: \"Jeśli komisja stwierdzi brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów, jeśli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. W przeciwnym wypadku brak dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania\".

Co w sytuacji, gdy np. złożono nam 2 oferty, w pierwszej wystąpiły braki w rzeczonej dokumentacji, ale ta druga ma wyższą cenę i gdyby ta pierwsza oferta była kompletna to wybrano by ją jako najkorzystniejszą?? Nie mogę wezwać tego tańszego wykonawcy do uzupełnienia??
W poradniku wydanym przez UZP znalazłam zapis: \"Jeśli komisja stwierdzi brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia tych dokumentów, jeśli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. W przeciwnym wypadku brak dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania\". Co w sytuacji, gdy np. złożono nam 2 oferty, w pierwszej wystąpiły braki w rzeczonej dokumentacji, ale ta druga ma wyższą cenę i gdyby ta pierwsza oferta była kompletna to wybrano by ją jako najkorzystniejszą?? Nie mogę wezwać tego tańszego wykonawcy do uzupełnienia??
1
2016-07-19 08:33 0

H.

Hanna .....

0

Obowiązkiem Zamawiającego jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
Obowiązkiem Zamawiającego jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
1
2016-07-19 08:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy