Forum


Powrót wzór umowy a IPU

M.

Małgorzata .....

19

Jesteśmy w trakcie przygotowywania SIWZ na kompleksową dostawę gazu. Komisja podzielona jest na dwa "obozy" jeśli chodzi o umowę. Jedni chcą stworzyć wzór umowy, inni chcą stworzyć w SIWZ część dotyczącą Istotnych Postanowień Umowy. Mi osobiście wydaje się, że wzór umowy to dokument, w którym już nie można dokonać istotnych zmian, natomiast zapisując IPU mamy możliwość pracy z ewentualnym Wykonawcą nad ostateczną umową , tak aby zawierała istotne dla nas zapisy.
Jakie jest Państwa zdanie?
Jesteśmy w trakcie przygotowywania SIWZ na kompleksową dostawę gazu. Komisja podzielona jest na dwa "obozy" jeśli chodzi o umowę. Jedni chcą stworzyć wzór umowy, inni chcą stworzyć w SIWZ część dotyczącą Istotnych Postanowień Umowy. Mi osobiście wydaje się, że wzór umowy to dokument, w którym już nie można dokonać istotnych zmian, natomiast zapisując IPU mamy możliwość pracy z ewentualnym Wykonawcą nad ostateczną umową , tak aby zawierała istotne dla nas zapisy. Jakie jest Państwa zdanie?
1
2017-07-04 07:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 991

Moje zdanie jest takie, że ani wzoru umowy ani także IPU nie można zmieniać w sposób istotny po otwarciu ofert, bo to by naruszało ustawę PZP i zasadę uczciwej konkurencji.
Moje zdanie jest takie, że ani wzoru umowy ani także IPU nie można zmieniać w sposób istotny po otwarciu ofert, bo to by naruszało ustawę PZP i zasadę uczciwej konkurencji.
1
2017-07-04 07:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy