Forum


Powrót warunki dla Konsorcjum

A.

Anna .....

29

Mam takie pytanie.
Na potwierdzenie warunki zdolnosci technicznej lub zawodowj, chce aby wykonawca wykazął się 2 robotami budowlanymi polegajacymi na .... Czy zastrzegacie sobie w SIWZ, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie ???
Mam takie pytanie. Na potwierdzenie warunki zdolnosci technicznej lub zawodowj, chce aby wykonawca wykazął się 2 robotami budowlanymi polegajacymi na .... Czy zastrzegacie sobie w SIWZ, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie ???
1
2017-07-04 07:19 0

M.

Małgorzata .....

19

Tak mi na szkoleniu powiedziano... że jak wymagam, aby były np. dwie roboty wykonane, to w przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie nie wystarczy, aby każdy z nich miał po jednej robocie, ale przynajmniej jeden z nich musi spełniać taki warunek samodzielnie.
Tak mi na szkoleniu powiedziano... że jak wymagam, aby były np. dwie roboty wykonane, to w przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie nie wystarczy, aby każdy z nich miał po jednej robocie, ale przynajmniej jeden z nich musi spełniać taki warunek samodzielnie.
1
2017-07-04 07:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy