Forum


Powrót Prace na instalacji wentylacyjnej - Prace budolwane? Program funkcjonalno-użytkowy

A.

Artur .....

0

Muszę przeprowadzić zamówienie obejmujące dostawę dygestoriów laboratoryjnych (coś jak odciągi miejscowe do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania badań) a także zamówienie dotyczące modernizacji instalacji wentylacyjnej przeznaczonej dla tych dygestoriów (modernizacja obejmuje wymianę wentylatorów, zniszczonych przewodów wentylacyjnych, dostosowanie instalacji elektrycznej i jakieś prace remontowo-montażowe). Realnie patrząc wartość tych dygestoriów jest wyższa niż wartość prac modernizacyjnych.
Moje pytanie brzmi:
1) rozumiem że prace modernizacyjne w wentylacji w zakresie wskazanym przeze mnie łapią się na roboty budowlane? roboty na instalacjach budynkowych hyba między innymi.
2) jeżeli tak to czy realizując zamówienie zarówno na zakup dygestoriów i modernizację wentylacji w jednym postepowaniu (bez podziału na części - czyli jeden wykonawca ma realizować całość) to powinienem traktować zamówienie jako roboty budowlane czy jako dostawę (większa wartość?
3) jeżeli jako robota to czy w takim przypadku możliwym i sensownym będzie zastosowanie tutaj programu funkcjonalno-użytkowego? Ma ktoś doświadczenie w zakresie tego programu?
Muszę przeprowadzić zamówienie obejmujące dostawę dygestoriów laboratoryjnych (coś jak odciągi miejscowe do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania badań) a także zamówienie dotyczące modernizacji instalacji wentylacyjnej przeznaczonej dla tych dygestoriów (modernizacja obejmuje wymianę wentylatorów, zniszczonych przewodów wentylacyjnych, dostosowanie instalacji elektrycznej i jakieś prace remontowo-montażowe). Realnie patrząc wartość tych dygestoriów jest wyższa niż wartość prac modernizacyjnych. Moje pytanie brzmi: 1) rozumiem że prace modernizacyjne w wentylacji w zakresie wskazanym przeze mnie łapią się na roboty budowlane? roboty na instalacjach budynkowych hyba między innymi. 2) jeżeli tak to czy realizując zamówienie zarówno na zakup dygestoriów i modernizację wentylacji w jednym postepowaniu (bez podziału na części - czyli jeden wykonawca ma realizować całość) to powinienem traktować zamówienie jako roboty budowlane czy jako dostawę (większa wartość? 3) jeżeli jako robota to czy w takim przypadku możliwym i sensownym będzie zastosowanie tutaj programu funkcjonalno-użytkowego? Ma ktoś doświadczenie w zakresie tego programu?
1
2017-07-04 08:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy