Forum


Powrót Błędne oświadczenie wstępne

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Jeżeli wykonawca załączył oświadczenie wstępne w którym nie zawarł podwykonawcy i braku podstaw do wykluczenia, natomiast w ofercie wskazał podwykonawcę nawet z nazwy, to wzywam wykonawcę z art. 26 ust. 3 do poprawienia oświadczenia wstępnego? (chcę opuścić wyjaśnienia, bo i tak skończy się na wezwaniu). To oświadczenie wstępne może być uzupełnione z datą po otwarciu ofert ale że na dzień składania nie podlega wykluczeniu?
Jeżeli wykonawca załączył oświadczenie wstępne w którym nie zawarł podwykonawcy i braku podstaw do wykluczenia, natomiast w ofercie wskazał podwykonawcę nawet z nazwy, to wzywam wykonawcę z art. 26 ust. 3 do poprawienia oświadczenia wstępnego? (chcę opuścić wyjaśnienia, bo i tak skończy się na wezwaniu). To oświadczenie wstępne może być uzupełnione z datą po otwarciu ofert ale że na dzień składania nie podlega wykluczeniu?
1
2017-07-04 09:23 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

W mojej opinii tak właśnie powinno się to odbyć.
W mojej opinii tak właśnie powinno się to odbyć.
1
2017-07-04 11:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy