Forum


Powrót JEDZ

M.

Mariusz .....

22

Czy na dzień dzisiejszy JEDZ winien być składany przez wykonawcę w formie pisemnej? Tak sugerowałaby instrukcja UZP, która powołuje się na art. 44 pzp sprzed nowelizacji...
Czy na dzień dzisiejszy JEDZ winien być składany przez wykonawcę w formie pisemnej? Tak sugerowałaby instrukcja UZP, która powołuje się na art. 44 pzp sprzed nowelizacji...
0
2016-07-19 10:14 0

M.

Małgorzata .....

19

Na szkoleniu prowadząca powiedziała, że obowiązek elektronicznego składania JEDZ wejdzie w życie w 2018 roku, jednak nie ma zakazu aby był tak składany teraz. Podano nam też stronę komisji europejskiej, gdzie można stworzyć JEDZ (ESPD) dla potrzeb swojego zamówienia...
Na szkoleniu prowadząca powiedziała, że obowiązek elektronicznego składania JEDZ wejdzie w życie w 2018 roku, jednak nie ma zakazu aby był tak składany teraz. Podano nam też stronę komisji europejskiej, gdzie można stworzyć JEDZ (ESPD) dla potrzeb swojego zamówienia...
1
2016-07-20 09:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy