Forum


Powrót Odwrócony VAT nie tylko w dostawach i usługach ale i w robotach budowlanych

R.

Robert .....

56

Zmieniłem treść Oferty o pewne sformułowania dotyczące odwróconego VAT

Wykonam zamówienie
za cenę (łącznie z należnym ............................. % VAT **): .......................................................... zł,
słownie złotych: .....................................................................................................................

[a jeżeli zachodzi przypadek mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT]

- informując dodatkowo, poprzez zakreślenie poniższego kwadratu, że
□ wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W tym przypadku, oprócz zakreślenia powyższego kwadratu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać / wyspecyfikować, (np. na odrębnym załączniku) nazwę towaru / usługi,
prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podając ich liczbę i wartość bez kwoty VAT
** UWAGA: W przypadku zwolnienia z VAT należy wpisać: „ Z W O L N I O N Y”.
Proszę o uwagi / propozycje.
Zmieniłem treść Oferty o pewne sformułowania dotyczące odwróconego VAT Wykonam zamówienie za cenę (łącznie z należnym ............................. % VAT **): .......................................................... zł, słownie złotych: ..................................................................................................................... [a jeżeli zachodzi przypadek mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT] - informując dodatkowo, poprzez zakreślenie poniższego kwadratu, że □ wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W tym przypadku, oprócz zakreślenia powyższego kwadratu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać / wyspecyfikować, (np. na odrębnym załączniku) nazwę towaru / usługi, prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podając ich liczbę i wartość bez kwoty VAT ** UWAGA: W przypadku zwolnienia z VAT należy wpisać: „ Z W O L N I O N Y”. Proszę o uwagi / propozycje.
1
2017-07-04 14:42 2

R.

Robert .....

56

Koledzy i Koleżanki proszę Was o propozycje....sugestie
Koledzy i Koleżanki proszę Was o propozycje....sugestie
1
2017-07-05 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy