Forum


Powrót Komisja przetargowa

K.

Katarzyna .....

26

Jaką datę należy wpisać w protokole w części dotyczącej zakończenia pracy komisji?
We wcześniejszym stanie prawnym wpisywałam datę, przekazania do zatwierdzenia kierownikowi, wyników postępowania, natomiast obecnie wpisuję datę wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP lub Dziennika UE, czy jest to prawidłowa data? (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysyłam w dzień w którym nastąpiło podpisanie umowy lub w następny przypadający po dniu podpisania umowy.)
Jaką datę należy wpisać w protokole w części dotyczącej zakończenia pracy komisji? We wcześniejszym stanie prawnym wpisywałam datę, przekazania do zatwierdzenia kierownikowi, wyników postępowania, natomiast obecnie wpisuję datę wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP lub Dziennika UE, czy jest to prawidłowa data? (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysyłam w dzień w którym nastąpiło podpisanie umowy lub w następny przypadający po dniu podpisania umowy.)
1
2017-07-05 08:13 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Komisja, co do zasady, kończy pracę z dniem przekazania do kierownika zamawiającego propozycji wyboru oferty (pomijam przypadki ponownego badania lub oceny ofert). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nie jest dokonywane komisyjnie, lecz jest skutkiem zawarcia umowy przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego (komisja w tym już nie uczestniczy).
Komisja, co do zasady, kończy pracę z dniem przekazania do kierownika zamawiającego propozycji wyboru oferty (pomijam przypadki ponownego badania lub oceny ofert). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nie jest dokonywane komisyjnie, lecz jest skutkiem zawarcia umowy przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego (komisja w tym już nie uczestniczy).
1
2017-07-05 08:41 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy