Forum


Powrót Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Czy zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 muszą zostać wcześniej przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ? Zawsze myślałem, że tylko art. 144 ust.1 pkt 1 tego dotyczy, a art. 144 ust 1 pkt 2-6 to są odrębne przesłanki, natomiast ostatnio przeczytałem w piśmie z branży zamówień publicznych, od eksperta, że warunki i możliwości dokonywania zmian muszą zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych.
Czy zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 muszą zostać wcześniej przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ? Zawsze myślałem, że tylko art. 144 ust.1 pkt 1 tego dotyczy, a art. 144 ust 1 pkt 2-6 to są odrębne przesłanki, natomiast ostatnio przeczytałem w piśmie z branży zamówień publicznych, od eksperta, że warunki i możliwości dokonywania zmian muszą zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych.
1
2017-07-06 06:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zgodnie ze stanowiskiem UZP wyrażonym po ubiegłorocznych zmianach Pzp takiego obowiązku nie ma"w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp".
Niestety wielokrotnie obserwowałam różnego rodzaju ewoluowanie opinii i poglądów, kto wie jak będzie i w tym przypadku, choc ja podzielam opinię UZP
Zgodnie ze stanowiskiem UZP wyrażonym po ubiegłorocznych zmianach Pzp takiego obowiązku nie ma"w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie ma obowiązku przewidywania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian w umowie. Powyższy obowiązek dotyczy możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp". Niestety wielokrotnie obserwowałam różnego rodzaju ewoluowanie opinii i poglądów, kto wie jak będzie i w tym przypadku, choc ja podzielam opinię UZP
1
2017-07-06 06:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy