Forum


Powrót unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 1)

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Podzielcie się doświadczeniem po nowelizacji. Jeśli nie złożono żadnej oferty w postępowaniu: to robicie protokół z posiedzenia komisji i proponujecie Kierownikowi Zamawiającego unieważnić postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 1)? następnie zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na stronę internetową? I czy robicie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Bo powiem szczerze przed nowelizacją nie dawałam do Biuletynu zamówień publicznych ogłoszenia? Nie ma takiego wymogu. I jeszcze jedno pytanie czy w takiej sytuacji dajecie do podpisu oświadczenie z art. 17 ust 2
Podzielcie się doświadczeniem po nowelizacji. Jeśli nie złożono żadnej oferty w postępowaniu: to robicie protokół z posiedzenia komisji i proponujecie Kierownikowi Zamawiającego unieważnić postępowanie (art. 93 ust. 1 pkt 1)? następnie zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na stronę internetową? I czy robicie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Bo powiem szczerze przed nowelizacją nie dawałam do Biuletynu zamówień publicznych ogłoszenia? Nie ma takiego wymogu. I jeszcze jedno pytanie czy w takiej sytuacji dajecie do podpisu oświadczenie z art. 17 ust 2
1
2017-07-06 06:57 0

J.

Jakub .....

24

U mnie to wygląda następująco:
1) protokół z otwarcia ofert (mimo, że żadna oferta nie wpłynęła komisja zbiera się w wyznaczonym terminie) zostaje podpisany przez członków komisji i kierownika zamawiającego i każdy składa oświadczenie ZP-1
2) zawiadomienie trafia na stronę internetową o unieważnieniu
3) do biuletynu można podać informację aczkolwiek nie ma takiej konieczności i u mnie nikt sobie tym głowy nie zawraca
U mnie to wygląda następująco: 1) protokół z otwarcia ofert (mimo, że żadna oferta nie wpłynęła komisja zbiera się w wyznaczonym terminie) zostaje podpisany przez członków komisji i kierownika zamawiającego i każdy składa oświadczenie ZP-1 2) zawiadomienie trafia na stronę internetową o unieważnieniu 3) do biuletynu można podać informację aczkolwiek nie ma takiej konieczności i u mnie nikt sobie tym głowy nie zawraca
1
2017-07-06 07:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy