Forum


Powrót Problem z wypełnionym przez Wykonawcę JEDZem

D.

Dawid .....

0

Witajcie. Chciałem zwrócić się do Was o poradę w następującej sytuacji: Wykonawca przedłożył JEDZ-a, w którym w miejscu gdzie jest mowa o tym, że "Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b) nie zataił tych informacji;c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?(część III, lit. c) zaznaczył odpowiedź NIE. Pozostali wykonawcy wpisali tak. Poza tym ten sam Wykonawca pominął w części IV odpowiedź na pytanie czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Czy da się wybrnąć z tej sytuacji, czy niestety Wykonawca obligatoryjnie podlega wykluczeniu zw. na udzielenie odpowiedzi NIE. Macie jakieś pomysły? Z drugiej strony czy jak wykonawca zaznaczy, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji to znaczy, że wstępnie potwierdza też brak podstaw do wykluczenia? Jaką macie praktykę.
Witajcie. Chciałem zwrócić się do Was o poradę w następującej sytuacji: Wykonawca przedłożył JEDZ-a, w którym w miejscu gdzie jest mowa o tym, że "Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b) nie zataił tych informacji;c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?(część III, lit. c) zaznaczył odpowiedź NIE. Pozostali wykonawcy wpisali tak. Poza tym ten sam Wykonawca pominął w części IV odpowiedź na pytanie czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Czy da się wybrnąć z tej sytuacji, czy niestety Wykonawca obligatoryjnie podlega wykluczeniu zw. na udzielenie odpowiedzi NIE. Macie jakieś pomysły? Z drugiej strony czy jak wykonawca zaznaczy, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji to znaczy, że wstępnie potwierdza też brak podstaw do wykluczenia? Jaką macie praktykę.
1
2017-07-06 19:29 0

M.

Małgorzata .....

19

Jeżeli chodzi o część IV, to na szarym tle jest informacja, kiedy Wykonawca powinien wypełnić to pole, więc nie wiem, czy miał obowiązek go wypełnić, czy nie. A jeśli chodzi o ten pierwszy punkt o wprowadzeniu w błąd, to ja to rozumiem tak, ze on nie potwierdza prawdziwości danych, które podał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwałabym do wyjaśnienia, bo może żle zrozumiał pytanie??
Jeżeli chodzi o część IV, to na szarym tle jest informacja, kiedy Wykonawca powinien wypełnić to pole, więc nie wiem, czy miał obowiązek go wypełnić, czy nie. A jeśli chodzi o ten pierwszy punkt o wprowadzeniu w błąd, to ja to rozumiem tak, ze on nie potwierdza prawdziwości danych, które podał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwałabym do wyjaśnienia, bo może żle zrozumiał pytanie??
1
2017-07-07 05:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy