Forum


Powrót wezwanie na art. 26 ust 2

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Jak podchodzicie do sytuacji, gdy do oferty wykonawca dołącza dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (CEDiG) i spełnianie warunku udziału (wykaz robót budow, wykaz osób). Po rankingu ocen wzywacie go jeszcze raz na pdst. 26. ust 2? U mnie dolączył do oferty, ale w wykazie robót bud. jest inna data rozpoczęcia roboty od tej w referencji. Zastanawiam się czy wzywać najpierw na pdst. 26 ust. 2 (potraktować zgodnie z SIWZ, że najpierw wzywam wykonawcę którego oferta została najwyżej ocenioa), czy od razu wyjaśniać na pods. 26 ust 4 tą rozbieżność dat . Co o tym myślicie?
Jak podchodzicie do sytuacji, gdy do oferty wykonawca dołącza dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (CEDiG) i spełnianie warunku udziału (wykaz robót budow, wykaz osób). Po rankingu ocen wzywacie go jeszcze raz na pdst. 26. ust 2? U mnie dolączył do oferty, ale w wykazie robót bud. jest inna data rozpoczęcia roboty od tej w referencji. Zastanawiam się czy wzywać najpierw na pdst. 26 ust. 2 (potraktować zgodnie z SIWZ, że najpierw wzywam wykonawcę którego oferta została najwyżej ocenioa), czy od razu wyjaśniać na pods. 26 ust 4 tą rozbieżność dat . Co o tym myślicie?
1
2017-07-07 06:19 0

J.

Jakub .....

24

Jeżeli dokumenty załączone zostały do oferty to podlegają ocenie i nie ma potrzeby ponownego wezwania. W przypadku braku jakiegoś dokumentu bądź wady najpierw należy wezwać do złożenia dok. na podst. art. 26 ust. 1 lub 2. Gdy dalej jest coś nie tak dopiero wzywamy z art. 26 ust. 3. Co do wykazu - należy to wyjaśnić a w zależności od odpowiedzi zobaczy się co dalej.
Jeżeli dokumenty załączone zostały do oferty to podlegają ocenie i nie ma potrzeby ponownego wezwania. W przypadku braku jakiegoś dokumentu bądź wady najpierw należy wezwać do złożenia dok. na podst. art. 26 ust. 1 lub 2. Gdy dalej jest coś nie tak dopiero wzywamy z art. 26 ust. 3. Co do wykazu - należy to wyjaśnić a w zależności od odpowiedzi zobaczy się co dalej.
1
2017-07-07 06:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy