Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia z dofinansowanie,

H.

Hubert .....

21

Witam. Chciałbym się poradzić Państwa w następującej sprawie. Zamawiający podpisał już w ramach POIiŚ umowę o dofinansowanie na realizację zadań (I konkurs). Aktualnie w ramach oceny drugiego konkursu jest rozpatrywany wniosek o kolejne dofinansowanie (też w ramach POIiŚ).

W ramach I konkursu, gdzie zamawiający podpisał już umowę o dofinansowanie - planuje się budowę kanalizacji sanitarnej.
W ramach II konkursu, który nie został jeszcze rozstrzygnięty, też przewidziane jest zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, czy Zamawiający powinien oszacować odrębnie budowę kanalizacji - na którą już ma podpisaną umowę o dofinansowanie, od tej kanalizacji, na którą jeszcze nie ma decyzji, czy otrzyma środki ?
Witam. Chciałbym się poradzić Państwa w następującej sprawie. Zamawiający podpisał już w ramach POIiŚ umowę o dofinansowanie na realizację zadań (I konkurs). Aktualnie w ramach oceny drugiego konkursu jest rozpatrywany wniosek o kolejne dofinansowanie (też w ramach POIiŚ). W ramach I konkursu, gdzie zamawiający podpisał już umowę o dofinansowanie - planuje się budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach II konkursu, który nie został jeszcze rozstrzygnięty, też przewidziane jest zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym, czy Zamawiający powinien oszacować odrębnie budowę kanalizacji - na którą już ma podpisaną umowę o dofinansowanie, od tej kanalizacji, na którą jeszcze nie ma decyzji, czy otrzyma środki ?
1
2017-07-07 09:39 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

W obecnej sytuacji odrębnie. Jeżeli byłoby wiadome, że otrzyma dofinansowanie na realizację drugiej części - wówczas szacowałbym już łącznie.
W obecnej sytuacji odrębnie. Jeżeli byłoby wiadome, że otrzyma dofinansowanie na realizację drugiej części - wówczas szacowałbym już łącznie.
1
2017-07-07 09:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy