Forum


Powrót warunki udziału w postępowaniu

A.

Agnieszka .....

4

jednym z warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane jest wymóg dotyczący dysponowania osobami, które pełniły funkcję kierownika budowy prze realizacji konkretnej inwestycji, ale w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - czy zamawiający w odniesieniu do osób, którymi ma dysponować wykonawca może zawęzić ramy czasowe w jakich dana osoba zdobyła doświadczenie - w tym przypadku 5 lat od terminu składania ofert?
jednym z warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane jest wymóg dotyczący dysponowania osobami, które pełniły funkcję kierownika budowy prze realizacji konkretnej inwestycji, ale w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert - czy zamawiający w odniesieniu do osób, którymi ma dysponować wykonawca może zawęzić ramy czasowe w jakich dana osoba zdobyła doświadczenie - w tym przypadku 5 lat od terminu składania ofert?
1
2017-07-07 10:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Nie, 5 lat jest dla robót, 3 lata dla dostaw i usług.
Nie, 5 lat jest dla robót, 3 lata dla dostaw i usług.
1
2017-07-07 11:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy