Forum


Powrót Kontrola z UM - wnioski pokontrolne

K.

Karolina .....

86

Witam, miałam kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego i mam korektę w wysokości 5% za naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pzp, poprzez nieżądanie złożenia przez wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, co w nieuzasadniony sposób różnicowało wykonawców.
Bardzo proszę o wskazanie art. w ustawie lub w rozporządzeniu, który nakazuje żeby wskazać w SIWZ i w ogłoszeniu, że katalog dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się również do wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów??? Przecież to logiczne, że składa dokumenty tych podmiotów. Ale chodzi mi o wskazanie który artykuł w pzp lub rozporządzeniu wskazuje, że taki zapis ma być w SIWZ i ogłoszeniu.
Witam, miałam kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego i mam korektę w wysokości 5% za naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pzp, poprzez nieżądanie złożenia przez wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, co w nieuzasadniony sposób różnicowało wykonawców. Bardzo proszę o wskazanie art. w ustawie lub w rozporządzeniu, który nakazuje żeby wskazać w SIWZ i w ogłoszeniu, że katalog dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się również do wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów??? Przecież to logiczne, że składa dokumenty tych podmiotów. Ale chodzi mi o wskazanie który artykuł w pzp lub rozporządzeniu wskazuje, że taki zapis ma być w SIWZ i ogłoszeniu.
1
2017-07-10 11:13 0

M.

Malwina .....

24

Trochę dziwne, że za to korekta, bo w art. 36 ustawy jest ogólnie napisane, ze określa się warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 i wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a nie jest napisane w tym informacje dot. podmiotów trzecich. Jest ustawa i chyba nie trzeba jej przepisywać, ja co prawda piszę w SIWZ o podmiotach trzecich co w odniesieniu do nich powinien wykonawca złożyć. Chyba, że otrzymałaś korektę za to, że już na etapie badania ofert nie zażądałaś dokumentów dot. podmiotów trzecich ?
Trochę dziwne, że za to korekta, bo w art. 36 ustawy jest ogólnie napisane, ze określa się warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 i wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a nie jest napisane w tym informacje dot. podmiotów trzecich. Jest ustawa i chyba nie trzeba jej przepisywać, ja co prawda piszę w SIWZ o podmiotach trzecich co w odniesieniu do nich powinien wykonawca złożyć. Chyba, że otrzymałaś korektę za to, że już na etapie badania ofert nie zażądałaś dokumentów dot. podmiotów trzecich ?
1
2017-07-10 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy