Forum


Powrót Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Czy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane oprócz oferty i oświadczenia/JEDZ wykonawca musi złożyć kosztorys i pełnomocnictwo, czy dopiero składa to po ocenie ofert?
Czy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane oprócz oferty i oświadczenia/JEDZ wykonawca musi złożyć kosztorys i pełnomocnictwo, czy dopiero składa to po ocenie ofert?
1
2016-07-20 14:52 0

M.

Marta .....

27

kosztorys (przy rozliczeniu kosztorysowym) jest nieodłącznym elementem oferty, bo z niego wynika cena. Z dyspozycji art. 87 ust. 2 ustawy wynika, że poprawiasz omyłki rachunkowe w ofercie (no raczej poprawiasz je w kosztorysie czy formularzu cenowym). Bez pełnomocnictwa nie będziesz wiedział czy w ogóle to jest oferta (brak podpisu osoby upoważnionej czyni oświadczenie woli nieważnym). Stąd uważam, ze koniecznie z ofertą.
kosztorys (przy rozliczeniu kosztorysowym) jest nieodłącznym elementem oferty, bo z niego wynika cena. Z dyspozycji art. 87 ust. 2 ustawy wynika, że poprawiasz omyłki rachunkowe w ofercie (no raczej poprawiasz je w kosztorysie czy formularzu cenowym). Bez pełnomocnictwa nie będziesz wiedział czy w ogóle to jest oferta (brak podpisu osoby upoważnionej czyni oświadczenie woli nieważnym). Stąd uważam, ze koniecznie z ofertą.
1
2016-07-21 12:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy