Forum


Powrót formularz ofertowy

J.

Justyna .....

5

Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisał okresu gwarancji ani okresu wykonania zamówienia. Co w takim wypadku, do oceny ofert biorę okres gwarancji 0 czy uzupełniam i wyliczam kryteria oceny ofert poprawnie, czy odrzucam ofertę?
Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisał okresu gwarancji ani okresu wykonania zamówienia. Co w takim wypadku, do oceny ofert biorę okres gwarancji 0 czy uzupełniam i wyliczam kryteria oceny ofert poprawnie, czy odrzucam ofertę?
1
2017-07-11 06:33 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Czy to było kryterium ?
Czy w siwz zawarto wymóg uzupełnienia i przewidziano skutki jego braku ?
Czy to było kryterium ? Czy w siwz zawarto wymóg uzupełnienia i przewidziano skutki jego braku ?
1
2017-07-11 06:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy