Forum


Powrót KRK informacja- wspólnicy, organ do reprezentacji

ATN

Anna Teresa Nowak

2

Wykonawca na wezwanie złożył dokumenty KRK dot. podmiotu zbiorowego i osób wchodzących w skład organu. Dokumenty są w porządku.
Wątpliwość dotyczy osób (wspólników czy wchodzących w skład organu), na które powinien wykonawca przedstawić dokumenty, ponieważ:
- w KRS w Dziale I, rubryka 7- "dane wspólników" mam dwie osoby: Pan X i Pani Y.
Następnie w Dziale II, dane dotyczące organu do reprezentacji i jego składu, organu nadzoru, prokurentów jest:
- rubryka 1 - organ do reprezentacji- wpisany jako prezes zarządu Pan X,
- rubryka 2 - organ do nadzoru- wpisane kolejne trzy osoby A, B, C
- rubryka 3 - prokurenci- kolejne dwie osoby D, E.
Zatem nigdzie więcej poza tą częścią dot wspólników nie pojawia się Pani Y i tylko na nią właśnie nie został złożony dokument KRK.
Na wszystkie pozostałe osoby wchodzące w skład organu zostały złożone prawidłowo dokumenty.
Czy powinnam wezwać do uzupełnienia dokumentu dotyczącego tego jednego wspólnika?
Wykonawca na wezwanie złożył dokumenty KRK dot. podmiotu zbiorowego i osób wchodzących w skład organu. Dokumenty są w porządku. Wątpliwość dotyczy osób (wspólników czy wchodzących w skład organu), na które powinien wykonawca przedstawić dokumenty, ponieważ: - w KRS w Dziale I, rubryka 7- "dane wspólników" mam dwie osoby: Pan X i Pani Y. Następnie w Dziale II, dane dotyczące organu do reprezentacji i jego składu, organu nadzoru, prokurentów jest: - rubryka 1 - organ do reprezentacji- wpisany jako prezes zarządu Pan X, - rubryka 2 - organ do nadzoru- wpisane kolejne trzy osoby A, B, C - rubryka 3 - prokurenci- kolejne dwie osoby D, E. Zatem nigdzie więcej poza tą częścią dot wspólników nie pojawia się Pani Y i tylko na nią właśnie nie został złożony dokument KRK. Na wszystkie pozostałe osoby wchodzące w skład organu zostały złożone prawidłowo dokumenty. Czy powinnam wezwać do uzupełnienia dokumentu dotyczącego tego jednego wspólnika?
0
2017-07-11 08:05 0

T.

Teresa .....

22

Na zamawiającym nie ciąży obowiązek, ani nie jest on uprawniony, do żądania przedłożenia przez ubiegającą się o udzielenie zamówienia publicznego spółkę jawną, komandytową lub komandytowo - akcyjną, aktualnych informacji z KRK, dotyczących wspólników, komplementariuszy lub urzędujących członków zarządów spółek osobowych lub kapitałowych, będących jej wspólnikiem lub komplementariuszem.
Na zamawiającym nie ciąży obowiązek, ani nie jest on uprawniony, do żądania przedłożenia przez ubiegającą się o udzielenie zamówienia publicznego spółkę jawną, komandytową lub komandytowo - akcyjną, aktualnych informacji z KRK, dotyczących wspólników, komplementariuszy lub urzędujących członków zarządów spółek osobowych lub kapitałowych, będących jej wspólnikiem lub komplementariuszem.
1
2017-07-11 09:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy