Forum


Powrót Produkty równoważne

R.

Robert .....

12

Przetarg poniżej progów, wadium 3 tys., Oferent wysłał wraz z ofertą zdjęcia i opisy proponowanego asortymentu (nie wymagane), nazywając to tabelą równoważności.
Zamawiający nie wgłębiał się w to zestawienie, wybierając ofertą jako najkorzystniejszą.
Po wyborze oferty, oferent ponownie wysłał proponowany asortyment, aby upewnić się, czy zamawiający akceptuje produkty równoważne.
Otrzymana informacja od zamawiającego - że nie akceptują i oferent musi wykonać jak w SIWZ i jak nie podpisze umowy, zabierze 3 tys wadium oraz UWAGA - poda oferenta do sadu , że oferent do oferty złożył zestawienie produktów oferowanych...

Pytanie, czy jeżeli oferent złożył do oferty listę produktów oferowanych, zamawiający wybrał ofertę najniekorzystniejszą - czy może wymagać produktów jak w SIWZ czy powinien zaakceptować produkty oferowane ( produkty spełniające te same funkcje, jedynie kolory bądź inne wymiary +-5 cm) W SIWZ nie było podanego zakresu równoważności.
Przetarg poniżej progów, wadium 3 tys., Oferent wysłał wraz z ofertą zdjęcia i opisy proponowanego asortymentu (nie wymagane), nazywając to tabelą równoważności. Zamawiający nie wgłębiał się w to zestawienie, wybierając ofertą jako najkorzystniejszą. Po wyborze oferty, oferent ponownie wysłał proponowany asortyment, aby upewnić się, czy zamawiający akceptuje produkty równoważne. Otrzymana informacja od zamawiającego - że nie akceptują i oferent musi wykonać jak w SIWZ i jak nie podpisze umowy, zabierze 3 tys wadium oraz UWAGA - poda oferenta do sadu , że oferent do oferty złożył zestawienie produktów oferowanych... Pytanie, czy jeżeli oferent złożył do oferty listę produktów oferowanych, zamawiający wybrał ofertę najniekorzystniejszą - czy może wymagać produktów jak w SIWZ czy powinien zaakceptować produkty oferowane ( produkty spełniające te same funkcje, jedynie kolory bądź inne wymiary +-5 cm) W SIWZ nie było podanego zakresu równoważności.
1
2017-07-12 07:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zamawiający z równoważnością mieli, mają i niestety chyba będą mieć problem.
Czy w SIWZ lub załącznikach było opisane o dopuszczeniu produktów równoważnych i na jakich zasadach?
Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany jednoznacznie i wyczerpujący bez zastosowania opisów wskazanych 1 art. 29 ust. 3 i innych wrażliwych cech a uregulowanych w rozdz. 2, to często brakuje jakiekolwiek informacji o równoważności. Nie wiem jak było w opisanym przypadku.
Czy na potwierdzenie, że oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zamawiający na wezwania miał zażądać dokumentów zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 2? Nie wiem skąd tak tabela równoważności się wzięła :) Pewnie zapobiegawczo. Ale nawet wtedy zamawiający nie może "nie widzieć" takich dokumentów. Jeżeli budzą wątpliwości itp. to wezwać do wyjaśnienia. Wybór oferty wskazujący już wcześniej, że produkty "mogą być niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia" (tego nie wiem, brak kilku szczegółów prowadzonej procedury) a następnie żądanie dostarczenia czegoś innego pod groźbą utraty wadium brzmi kuriozalnie (żeby nie napisać "złośliwie" - zwłaszcza ta skarga do sądu). Za brak zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia nie zabieramy wadium. Odrzucamy.
Czego dotyczyło postępowanie? Wgląda mi to na jakieś pudełeczka... gadżety...
Zamawiający z równoważnością mieli, mają i niestety chyba będą mieć problem. Czy w SIWZ lub załącznikach było opisane o dopuszczeniu produktów równoważnych i na jakich zasadach? Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany jednoznacznie i wyczerpujący bez zastosowania opisów wskazanych 1 art. 29 ust. 3 i innych wrażliwych cech a uregulowanych w rozdz. 2, to często brakuje jakiekolwiek informacji o równoważności. Nie wiem jak było w opisanym przypadku. Czy na potwierdzenie, że oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zamawiający na wezwania miał zażądać dokumentów zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 2? Nie wiem skąd tak tabela równoważności się wzięła :) Pewnie zapobiegawczo. Ale nawet wtedy zamawiający nie może "nie widzieć" takich dokumentów. Jeżeli budzą wątpliwości itp. to wezwać do wyjaśnienia. Wybór oferty wskazujący już wcześniej, że produkty "mogą być niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia" (tego nie wiem, brak kilku szczegółów prowadzonej procedury) a następnie żądanie dostarczenia czegoś innego pod groźbą utraty wadium brzmi kuriozalnie (żeby nie napisać "złośliwie" - zwłaszcza ta skarga do sądu). Za brak zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia nie zabieramy wadium. Odrzucamy. Czego dotyczyło postępowanie? Wgląda mi to na jakieś pudełeczka... gadżety...
1
2017-07-12 08:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy