Forum


Powrót Wykaz usług lub robót budowlanych

W.

Wiesława .....

2

Przetarg nieograniczony poniżej progów. Czy razem ze wstępnym oświadczeniem i ofertą można żądać wykazu robót (bez referencji) oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia?
Przetarg nieograniczony poniżej progów. Czy razem ze wstępnym oświadczeniem i ofertą można żądać wykazu robót (bez referencji) oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia?
1
2017-07-12 08:04 0

W.

Walentyna .....

20

Myślę, że nie powinno się żądać żadnych wykazów bo na tym etapie wykonawca jeszcze nie musi mieć np. osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia. Wystarczy, że oświadcza, że będą te osoby czy też ma wykonane roboty.
Jeżeli ma to zastosowanie do kryterium oceny ofert to można.
Myślę, że nie powinno się żądać żadnych wykazów bo na tym etapie wykonawca jeszcze nie musi mieć np. osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia. Wystarczy, że oświadcza, że będą te osoby czy też ma wykonane roboty. Jeżeli ma to zastosowanie do kryterium oceny ofert to można.
1
2017-07-12 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy