Forum


Powrót dokuemnty w jezyku angielskim

J.

Justyna .....

5

Proszę o podpowiedz, Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) załączył do oferty karty katalogowe w j. angielskim czy one podlagaja uzuplenieniu? Czy Zamwiajacy moze żadac na etapie składania oferty kart katalogowych? Wykonawca dodatkowo nie załaczył wszytkich wymaganych dokuemntów potwierdzających spłenienie warunków, np. wszytkich kart katalogowych, obliczeń? czy odrazu moge odzrucić ofertę, czy to podlega uzupłenieniu, ale czy nie zmieniam uzupłeniniem tresci oferty?
Proszę o podpowiedz, Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) załączył do oferty karty katalogowe w j. angielskim czy one podlagaja uzuplenieniu? Czy Zamwiajacy moze żadac na etapie składania oferty kart katalogowych? Wykonawca dodatkowo nie załaczył wszytkich wymaganych dokuemntów potwierdzających spłenienie warunków, np. wszytkich kart katalogowych, obliczeń? czy odrazu moge odzrucić ofertę, czy to podlega uzupłenieniu, ale czy nie zmieniam uzupłeniniem tresci oferty?
1
2017-07-12 08:39 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Kart katalogowych żądać można na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 - w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego. Art. 9 ust. 2 nakazuje prowadzić postępowanie w języku polskim. Jeżeli żądali Państwo kart katalogowych, to wykonawca winien złożyć je w formie przetłumaczonej na język polski.
Kart katalogowych żądać można na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 - w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego. Art. 9 ust. 2 nakazuje prowadzić postępowanie w języku polskim. Jeżeli żądali Państwo kart katalogowych, to wykonawca winien złożyć je w formie przetłumaczonej na język polski.
1
2017-07-12 08:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy