Forum


Powrót błąd w formularzu ofertowym

E.

Ewelina .....

0

Wykonawca podał w formularzu ofertowym informację, iż ofertę składa jako 1 podmiot (spółka), natomiast z dokumentów przedłożonych do oferty wynika, iż wykonawcą ma być konsorcjum 3 firm. Do oferty załączono umowę konsorcjum, z której wynika, iż podmiot który złożył ofertę jest jednym z partnerów konsorcjum. Załączono także oświadczenia partnerów konsorcjum o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. Na otwarciu ofert podano dane wykonawcy z formularza ofertowego. Czy taki błąd skutkuje odrzuceniem oferty?.
Wykonawca podał w formularzu ofertowym informację, iż ofertę składa jako 1 podmiot (spółka), natomiast z dokumentów przedłożonych do oferty wynika, iż wykonawcą ma być konsorcjum 3 firm. Do oferty załączono umowę konsorcjum, z której wynika, iż podmiot który złożył ofertę jest jednym z partnerów konsorcjum. Załączono także oświadczenia partnerów konsorcjum o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. Na otwarciu ofert podano dane wykonawcy z formularza ofertowego. Czy taki błąd skutkuje odrzuceniem oferty?.
1
2017-07-12 12:34 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

"Wykonawca podał" - czy oznacza to, że wypełnił w całości formularz ofertowy, który wskazuje, że oferta została złożona przez jedną spółkę X, podpisana przez przedstawiciela tej spółki i w tym formularzu nie ma ani słowa o konsorcjum?
Jeżeli ofertę składa konsorcjum to już z treści formularza powinno to wynikać.
"Wykonawca podał" - czy oznacza to, że wypełnił w całości formularz ofertowy, który wskazuje, że oferta została złożona przez jedną spółkę X, podpisana przez przedstawiciela tej spółki i w tym formularzu nie ma ani słowa o konsorcjum? Jeżeli ofertę składa konsorcjum to już z treści formularza powinno to wynikać.
1
2017-07-12 13:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy