Forum


Powrót Polisa w złotówkach i euro.

M.

Marcin .....

2

Z treści SIWZ wynika, że „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł w okresie trwania zamówienia”. Wykonawca przedłożył polisę z zakresem ubezpieczenia obowiązkowego na kwotę 20.000 euro i ubezpieczenia dobrowolnego na kwotę 220.000 zł Czy w związku z tym spełnił warunek określony w SIWZ?
Z treści SIWZ wynika, że „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł w okresie trwania zamówienia”. Wykonawca przedłożył polisę z zakresem ubezpieczenia obowiązkowego na kwotę 20.000 euro i ubezpieczenia dobrowolnego na kwotę 220.000 zł Czy w związku z tym spełnił warunek określony w SIWZ?
1
2017-07-12 13:17 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Po nowelizacji posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej służy potwierdzeniu spełnienia warunków udziału dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Wymagane było ubezpieczenie na 300 tyś. Przedstawiono 2 różne na kwoty 20000 euro i 220000 PLN. Jak było zapisane przeliczenie waluty obcej w przypadku dostarczenia dokumentu ubezpieczenia w innej walucie?
Po nowelizacji posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej służy potwierdzeniu spełnienia warunków udziału dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Wymagane było ubezpieczenie na 300 tyś. Przedstawiono 2 różne na kwoty 20000 euro i 220000 PLN. Jak było zapisane przeliczenie waluty obcej w przypadku dostarczenia dokumentu ubezpieczenia w innej walucie?
1
2017-07-13 05:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy