Forum


Powrót Zamówienie mieszane - Dostawa czy robota budowlana, art. 5c PZP ?

W.

Wojciech .....

0

Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które miały do czynienia z podobnym zamówieniem/problemem o pomoc w poniższej sprawie.

Zamawiający planuje wszczęcie postępowania, którego przedmiotem będzie zakup/dostawa urządzeń elektroenergetycznych oraz wymiana istniejącej instalacji.
Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym postępowaniu, dlatego też pojawia się pytanie jak prawidłowo zakwalifikować dane zamówienie zgodnie z ustawą pzp?

Czy należy przyjąć, że jest to dostawa wraz z usługami towarzyszącymi czy robota budowlana wraz z dostawa? Na podstawie nowych przepisów, Zamawiający winien określić główny przedmiot zamówienia (art. 5c).
Ma to kluczowe znaczenie dla terminów (7/14 dni) i sposobu opisania przedmiotu zamówienia ( opis dostawy oraz prac montażowych lub opis dostawy plus plany, rysunki, projekty). Niewłaściwa kwalifikacja zamówienia może to być kwestionowana przez oferentów czy organy kontrolujące stąd moje pytanie do Użytkowników forum.

Zgodnie z opinią UZP, określenie głównego przedmiotu zamówienia wymaga w pierwszej kolejności doprecyzowania celu udzielenia zamówienia. Kryterium celu ma decydujące znaczenie, co do tego, która część zamówienia ma charakter główny, a która jedynie poboczny. W następnej kolejności należy zbadać relację rozmiaru wspólnie udzielanych zamówień i ewentualnie ich wartości. Natomiast wielkość zamówień czy wartość nie mogą mieć decydującego znaczenia (z zastrzeżeniem art. 5c ust. 2 pzp).

Uprzejmie proszę o Państwa opinie w tej sprawie.
Pozdrawiam
Witam, Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które miały do czynienia z podobnym zamówieniem/problemem o pomoc w poniższej sprawie. Zamawiający planuje wszczęcie postępowania, którego przedmiotem będzie zakup/dostawa urządzeń elektroenergetycznych oraz wymiana istniejącej instalacji. Całość zamówienia ma być zrealizowana w jednym postępowaniu, dlatego też pojawia się pytanie jak prawidłowo zakwalifikować dane zamówienie zgodnie z ustawą pzp? Czy należy przyjąć, że jest to dostawa wraz z usługami towarzyszącymi czy robota budowlana wraz z dostawa? Na podstawie nowych przepisów, Zamawiający winien określić główny przedmiot zamówienia (art. 5c). Ma to kluczowe znaczenie dla terminów (7/14 dni) i sposobu opisania przedmiotu zamówienia ( opis dostawy oraz prac montażowych lub opis dostawy plus plany, rysunki, projekty). Niewłaściwa kwalifikacja zamówienia może to być kwestionowana przez oferentów czy organy kontrolujące stąd moje pytanie do Użytkowników forum. Zgodnie z opinią UZP, określenie głównego przedmiotu zamówienia wymaga w pierwszej kolejności doprecyzowania celu udzielenia zamówienia. Kryterium celu ma decydujące znaczenie, co do tego, która część zamówienia ma charakter główny, a która jedynie poboczny. W następnej kolejności należy zbadać relację rozmiaru wspólnie udzielanych zamówień i ewentualnie ich wartości. Natomiast wielkość zamówień czy wartość nie mogą mieć decydującego znaczenia (z zastrzeżeniem art. 5c ust. 2 pzp). Uprzejmie proszę o Państwa opinie w tej sprawie. Pozdrawiam
1
2017-07-14 12:06 0

M.

Marta .....

1

Musisz popatrzeć na zakres tego zadania. Jaka jest wartość robót związana z wymianą a jaką wartość ma sama dostawa? Jeśli np. wymiana kontaktów elektrycznych z wymianą instalacji, no to wiadomo że głównym przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane+ dostawa potrzebnych materiałów. A jeśli np. dostawa słupów elektrycznych z oprawami i z wymianą przewodów, no to będzie dostawa, bo przeważa zakres zakupu słupów. Nie znając konkretów zamówienia trudno jest stwierdzić jego rodzaj.
Musisz popatrzeć na zakres tego zadania. Jaka jest wartość robót związana z wymianą a jaką wartość ma sama dostawa? Jeśli np. wymiana kontaktów elektrycznych z wymianą instalacji, no to wiadomo że głównym przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane+ dostawa potrzebnych materiałów. A jeśli np. dostawa słupów elektrycznych z oprawami i z wymianą przewodów, no to będzie dostawa, bo przeważa zakres zakupu słupów. Nie znając konkretów zamówienia trudno jest stwierdzić jego rodzaj.
0
2017-07-17 08:38 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy