Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

K.

Kamilla .....

0

Witam i proszę o pomoc w następującej kwestii: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, z terminem ważności 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy, wskazanej na umowie (dotyczy 70% wysokości zabezpieczenia). Co w przypadku jeśli wykonawca nie zrealizował robót w terminie? Czy jeśli minął termin wykonania przedmiotu umowy wzywamy wykonawcę do przedłużenia ważności gwarancji ubezpieczeniowej i jak wyznaczyć datę ważności takiej gwarancji skoro nie wiemy jaki będzie ostateczny termin odbioru? Art. 151 ustawy Pzp mówi, że zabezpieczenie zwracamy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Jeśli zabezpieczenie jest w formie pieniężnej rozumiem, że wypłacamy w terminie 30 dni od faktycznego zakończenia robót a co z zabezpieczeniem w formie gwarancji? Czy macie takie sytuacje i czy pilnujecie, aby Wykonawca przedłużył zabezpieczenie do czasu rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy+30 dni?
Witam i proszę o pomoc w następującej kwestii: Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, z terminem ważności 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy, wskazanej na umowie (dotyczy 70% wysokości zabezpieczenia). Co w przypadku jeśli wykonawca nie zrealizował robót w terminie? Czy jeśli minął termin wykonania przedmiotu umowy wzywamy wykonawcę do przedłużenia ważności gwarancji ubezpieczeniowej i jak wyznaczyć datę ważności takiej gwarancji skoro nie wiemy jaki będzie ostateczny termin odbioru? Art. 151 ustawy Pzp mówi, że zabezpieczenie zwracamy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonane. Jeśli zabezpieczenie jest w formie pieniężnej rozumiem, że wypłacamy w terminie 30 dni od faktycznego zakończenia robót a co z zabezpieczeniem w formie gwarancji? Czy macie takie sytuacje i czy pilnujecie, aby Wykonawca przedłużył zabezpieczenie do czasu rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy+30 dni?
1
2017-07-14 12:12 0

K.

Karolina .....

86

Ad. 1. Co w przypadku jeśli wykonawca nie zrealizował robót w terminie?- są kary za niewykonanie umowy w terminie.
Ad. 2. Czy jeśli minął termin wykonania przedmiotu umowy wzywamy wykonawcę do przedłużenia ważności gwarancji ubezpieczeniowej i jak wyznaczyć datę ważności takiej gwarancji skoro nie wiemy jaki będzie ostateczny termin odbioru? - oczywiście że trzeba wezwać wykonawcę do wniesienia nowego zabezpieczenia na nowy termin realizacji umowy. Przecież zamawiający winien pilnować, czy wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem, w terminie, itd. Jeżeli wykonawca nie zrealizował umowy w terminie to naliczamy kary i wyznaczamy aneksem nowy termin realizacji zamówienia.
Co do zabezpieczenia na okres rękojmi, warto wymagać, aby przy wnoszeniu zabezpieczenia na czas realizacji umowy wniósł jednocześnie zabezpieczenie na okres rękojmi za wady.
Ad. 1. Co w przypadku jeśli wykonawca nie zrealizował robót w terminie?- są kary za niewykonanie umowy w terminie. Ad. 2. Czy jeśli minął termin wykonania przedmiotu umowy wzywamy wykonawcę do przedłużenia ważności gwarancji ubezpieczeniowej i jak wyznaczyć datę ważności takiej gwarancji skoro nie wiemy jaki będzie ostateczny termin odbioru? - oczywiście że trzeba wezwać wykonawcę do wniesienia nowego zabezpieczenia na nowy termin realizacji umowy. Przecież zamawiający winien pilnować, czy wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem, w terminie, itd. Jeżeli wykonawca nie zrealizował umowy w terminie to naliczamy kary i wyznaczamy aneksem nowy termin realizacji zamówienia. Co do zabezpieczenia na okres rękojmi, warto wymagać, aby przy wnoszeniu zabezpieczenia na czas realizacji umowy wniósł jednocześnie zabezpieczenie na okres rękojmi za wady.
1
2017-07-14 12:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy