Forum


Powrót Wydruk elektroniczny zaświadczenia z ZUS

A.

Anna .....

16

Przyda się Państwu, chyba, że już Państwo wiedzą, ja się dowiedziałam dziś.

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/wydruk-elektronicznego-zaswiadczenia-z-zus-w-zamowieniach-publicznych-juz-mozna-sie-nim-poslugiwac-2017-07-10

Fragment:

"Mocą art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1027), poprzez dodanie w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustępów 4a-4c - zrównano moc prawną wydruku, z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS.
Zatem od dania wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, tj. od dnia 13 czerwca 2017 r. wykonawcy mogą przedkładać w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp wydruk z systemu ZUS."
Przyda się Państwu, chyba, że już Państwo wiedzą, ja się dowiedziałam dziś. https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/wydruk-elektronicznego-zaswiadczenia-z-zus-w-zamowieniach-publicznych-juz-mozna-sie-nim-poslugiwac-2017-07-10 Fragment: "Mocą art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1027), poprzez dodanie w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustępów 4a-4c - zrównano moc prawną wydruku, z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS. Zatem od dania wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, tj. od dnia 13 czerwca 2017 r. wykonawcy mogą przedkładać w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp wydruk z systemu ZUS."
1
2017-07-14 12:25 1

K.

Kinga .....

2

Ooo.... przyda się. Dziękujemy!
Ooo.... przyda się. Dziękujemy!
1
2017-07-14 12:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy