Forum


Powrót Stawka VAT

R.

Robert .....

12

Przetarg na dostawę, poniżej progów.
Zamawiający wymagał apteczki bez wyposażenia ( tj. nie określając go w przedmiocie zamówienia)- VAT 23%, Oferent dał stawkę VAT 8%
Oferent wyjaśnił po wezwaniu, że wycenił apteczkę z wyposażeniem stąd VAT 8%
Pytanie 1: Czy oferta podlega odrzuceniu? Podkreślam, że apteczka jako sama w sobie spełnia parametry, jedynie dodatkowo jest w wyposażeniem i ma stawkę VAT 8%..
Pytanie 2: Hipotetycznie - jeżeli oferent wyjaśniłby, że jest to omyłka pisarska i powinno być 23%, i tym samym kwota netto powinna ulec zmianie ( netto pozostaje bez zmian) - czy się powinno przyjąć omyłkę czy odrzucić również?
Przetarg na dostawę, poniżej progów. Zamawiający wymagał apteczki bez wyposażenia ( tj. nie określając go w przedmiocie zamówienia)- VAT 23%, Oferent dał stawkę VAT 8% Oferent wyjaśnił po wezwaniu, że wycenił apteczkę z wyposażeniem stąd VAT 8% Pytanie 1: Czy oferta podlega odrzuceniu? Podkreślam, że apteczka jako sama w sobie spełnia parametry, jedynie dodatkowo jest w wyposażeniem i ma stawkę VAT 8%.. Pytanie 2: Hipotetycznie - jeżeli oferent wyjaśniłby, że jest to omyłka pisarska i powinno być 23%, i tym samym kwota netto powinna ulec zmianie ( netto pozostaje bez zmian) - czy się powinno przyjąć omyłkę czy odrzucić również?
1
2017-07-14 14:33 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W mej ocenie nalezy:
1) dokonac oceny czy zaproponowany przedmiot odpowiada potrzebom zamawiającego i czy jest zgodny z siwz,
jeśli nie to oferta do odrzucenia, jesli tak to
2) czy posiada prawidłową stawkę VAT właściwą do realizowanej dostawy, jesli nie oferta do odrzucenia, jeśli tak oferta do przyjęcia
Pytanie nr 2 - Takie wyjaśnienia są błędne gdyz to nie jest oczywista omyłka pisarska, ale świadome działanie wykonawcy
W mej ocenie nalezy: 1) dokonac oceny czy zaproponowany przedmiot odpowiada potrzebom zamawiającego i czy jest zgodny z siwz, jeśli nie to oferta do odrzucenia, jesli tak to 2) czy posiada prawidłową stawkę VAT właściwą do realizowanej dostawy, jesli nie oferta do odrzucenia, jeśli tak oferta do przyjęcia Pytanie nr 2 - Takie wyjaśnienia są błędne gdyz to nie jest oczywista omyłka pisarska, ale świadome działanie wykonawcy
1
2017-07-15 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy