Forum


Powrót formularz cenowy

A.

Anna .....

6

w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wymagałam załączenia do oferty formularza cenowego, w którym wykonawcy musieli wpisać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT i cenę jednostkową brutto poszczególnych materiałów. Zostały złożone dwie oferty, wykonawcy załączyli formularz cenowy jednak żaden nie wpisał cen jednostkowych netto (zostały wpisane ceny jedn. brutto, VAT w wartość brutto). W SIWZ określiłam jedynie, że cena jedn. netto, cena jedn. brutto, wartość brutto oraz cena ofertowa muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, natomiast stawka podatku od towarów i usług musi być wyrażona
w procentach. Czy w takiej sytuacji powinnam uznać taki formularz cenowy czy jednak powinnam potraktować to jako oczywistą omyłkę pisarską i wpisać ceny netto?
w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych wymagałam załączenia do oferty formularza cenowego, w którym wykonawcy musieli wpisać cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT i cenę jednostkową brutto poszczególnych materiałów. Zostały złożone dwie oferty, wykonawcy załączyli formularz cenowy jednak żaden nie wpisał cen jednostkowych netto (zostały wpisane ceny jedn. brutto, VAT w wartość brutto). W SIWZ określiłam jedynie, że cena jedn. netto, cena jedn. brutto, wartość brutto oraz cena ofertowa muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, natomiast stawka podatku od towarów i usług musi być wyrażona w procentach. Czy w takiej sytuacji powinnam uznać taki formularz cenowy czy jednak powinnam potraktować to jako oczywistą omyłkę pisarską i wpisać ceny netto?
1
2017-07-18 07:49 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Jeśli zapisy wprowadzone przez wykonawców pozwalaja obliczyc cene jednostkową netto, a wygląda że tak jest uznałabym to za oczywsita omyłkę. Jednocześnie nalezy pamiętac że zawsze ocena czy zachodzi oczywista omyłka należy rozpatrywac w kontekście innych zapisów oferty lub siwz.
Jeśli zapisy wprowadzone przez wykonawców pozwalaja obliczyc cene jednostkową netto, a wygląda że tak jest uznałabym to za oczywsita omyłkę. Jednocześnie nalezy pamiętac że zawsze ocena czy zachodzi oczywista omyłka należy rozpatrywac w kontekście innych zapisów oferty lub siwz.
1
2017-07-18 07:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy