Forum


Powrót akty wykonawcze do nowej ustawy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Jeżeli nie wejdą w życie do dnia 28 lipca 2016 r. akty wykonawcze m.in. ogłoszenia, dokumenty na spełnianie warunków , protokoły postępowań itp. to jak myślicie czy stare rozporządzenia będziemy stosować do nowej ustawy, czy będziemy musieli się wstrzymać ze wszczęciem postępowań o udzielenie zamówienia. Gdzie szukać tych rozporządzeń? Takie pytania zadaje mój pracodawca, a żałuje pieniędzy na szkolenia. Wspomóżcie mnie biedną.
Jeżeli nie wejdą w życie do dnia 28 lipca 2016 r. akty wykonawcze m.in. ogłoszenia, dokumenty na spełnianie warunków , protokoły postępowań itp. to jak myślicie czy stare rozporządzenia będziemy stosować do nowej ustawy, czy będziemy musieli się wstrzymać ze wszczęciem postępowań o udzielenie zamówienia. Gdzie szukać tych rozporządzeń? Takie pytania zadaje mój pracodawca, a żałuje pieniędzy na szkolenia. Wspomóżcie mnie biedną.
0
2016-07-22 09:17 0

MB

Magdalena Bawolska

0

Będzie obowiązywać Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Będzie obowiązywać Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
0
2016-07-22 11:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy