Forum


Powrót Zamówienia in hous "siostrzane"

J.

Joanna .....

0

Gmina Miasto udzieliła zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.:
a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki,
b) ponad 90% działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został obliczony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

My czyli Zarząd Budynków Komunalnych, jesteśmy zakładem budżetowym Gminy Miasta, nie posiadającym osobowości prawnej.
Czy możemy udzielić zamówienia in-house (siostrzane) spółce, której Gmina Miasto udzieliła zamówienia in-house t.j. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji i jeśli tak, to na jakiej podstawie.
A jeżeli nie, to również proszęo uzasadnienie prawne.
Gmina Miasto udzieliła zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.: a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b) ponad 90% działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został obliczony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. My czyli Zarząd Budynków Komunalnych, jesteśmy zakładem budżetowym Gminy Miasta, nie posiadającym osobowości prawnej. Czy możemy udzielić zamówienia in-house (siostrzane) spółce, której Gmina Miasto udzieliła zamówienia in-house t.j. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji i jeśli tak, to na jakiej podstawie. A jeżeli nie, to również proszęo uzasadnienie prawne.
1
2017-07-20 07:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy