Forum


Powrót wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej gdzie gwarant zastrzega, że gwarancja wygasa z chwilą unieważnienia postępowania

M.

Maria .....

59

wykonawca złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej gdzie firma gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne oryginalne wezwanie zapłaty dokonanie płatności na rzecz zamawiającego, ale w innym punkcie gwarancji zapisuje, że niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Czy taki zapis traktować jako gwarancja z warunkiem i odrzucić ofertę, czy uznać że gwarancja wadialna jest prawidłowa. W pozostałym zakresie nie mam żadnych wątpliwości.
wykonawca złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej gdzie firma gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne oryginalne wezwanie zapłaty dokonanie płatności na rzecz zamawiającego, ale w innym punkcie gwarancji zapisuje, że niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Czy taki zapis traktować jako gwarancja z warunkiem i odrzucić ofertę, czy uznać że gwarancja wadialna jest prawidłowa. W pozostałym zakresie nie mam żadnych wątpliwości.
1
2017-07-20 09:39 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Taka gwarancja wadialna jest prawidłowa.
Taka gwarancja wadialna jest prawidłowa.
1
2017-07-20 11:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy