Forum


Powrót Rozp. w sprawie rodzajów dokumentów

W.

Wiesława .....

2

§ 5 pkt 6 Rozporządzenia - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne. Jak to rogryźć w przypadku spółki cywilnej?
§ 5 pkt 6 Rozporządzenia - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Jak to rogryźć w przypadku spółki cywilnej?
1
2017-07-20 10:51 0

T.

Teresa .....

22

Może być przydatne
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/podmioty-zbiorowe-spolka-cywilna-i-jawna
Może być przydatne https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/podmioty-zbiorowe-spolka-cywilna-i-jawna
1
2017-07-20 12:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy