Forum


Powrót dokumenty które można uzyskac za pomocą rejestrów ogólnodostępnych

M.

Maria .....

59

witam, mam pytanie czy mogę na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp wzywać wykonawcę do przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy jeżeli wykonawca w JED-u wskazał nr KRS. Czy na podstawie tej informacji powinnam sama pobrać ten dokument z KRU-u? Mamy u siebie różne zdania. A jak wy byście postąpili. Serdecznie dziękuję za podpowiedź.
witam, mam pytanie czy mogę na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy pzp wzywać wykonawcę do przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy jeżeli wykonawca w JED-u wskazał nr KRS. Czy na podstawie tej informacji powinnam sama pobrać ten dokument z KRU-u? Mamy u siebie różne zdania. A jak wy byście postąpili. Serdecznie dziękuję za podpowiedź.
1
2017-07-20 11:29 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Ustawa nie pozwala na samodzielne pobranie wyciągu z rejestru, jeżeli wpierw wykonawca nie wskaże takiej możliwości (np. poprzez podanie nr KRS).
Ustawa nie pozwala na samodzielne pobranie wyciągu z rejestru, jeżeli wpierw wykonawca nie wskaże takiej możliwości (np. poprzez podanie nr KRS).
1
2017-07-20 11:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy