Forum


Powrót Badanie ofert po nowelizacji

M.

Malwina .....

23

Mam wątpliwość co do art. 22a ust. 3 i art. 24 ust. 5 i 6. Czytając art. 22a ust. 3 to muszę zbadać, czy podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 natomiast jeżeli chodzi już o wykonawcę to mogę zbadać czy podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 jeżeli określę to w SIWZ i w ogłoszeniu. Trochę to dziwne podmiot trzeci badam obligatoryjnie, a wykonawcę jeżeli chcę ?. Czy dobrze to interpretuję ?
Mam wątpliwość co do art. 22a ust. 3 i art. 24 ust. 5 i 6. Czytając art. 22a ust. 3 to muszę zbadać, czy podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 natomiast jeżeli chodzi już o wykonawcę to mogę zbadać czy podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 jeżeli określę to w SIWZ i w ogłoszeniu. Trochę to dziwne podmiot trzeci badam obligatoryjnie, a wykonawcę jeżeli chcę ?. Czy dobrze to interpretuję ?
0
2016-07-22 11:44 0

M.

Marta .....

27

moim zdaniem coś chyba nie tak...
Art. 22a ust. 3 ustawy faktycznie odnosi się do art. 24 ust. 5, ale to nie znaczy, że treść art. 24 ust. 5 staje się obligatoryjna. Jeżeli napiszesz w SIWZ, że będziesz wykluczać to badasz, a jeżeli nie napiszesz to nie będziesz badać.
Jeżeli zapis w art. 22a ust 3 nie obejmowałby art. 24 ust. 5, niemożliwa byłaby ocen spełnienia przesłanek fakultatywnych przez inne podmioty (to by była niesprawiedliwość)
Moim zdaniem treść art. 22a ust. 3 jest spójna i dalej odnosi się do przesłanek obligatoryjnych i fakultatywnych, bez zmiany właściwości tych ostatnich.
moim zdaniem coś chyba nie tak... Art. 22a ust. 3 ustawy faktycznie odnosi się do art. 24 ust. 5, ale to nie znaczy, że treść art. 24 ust. 5 staje się obligatoryjna. Jeżeli napiszesz w SIWZ, że będziesz wykluczać to badasz, a jeżeli nie napiszesz to nie będziesz badać. Jeżeli zapis w art. 22a ust 3 nie obejmowałby art. 24 ust. 5, niemożliwa byłaby ocen spełnienia przesłanek fakultatywnych przez inne podmioty (to by była niesprawiedliwość) Moim zdaniem treść art. 22a ust. 3 jest spójna i dalej odnosi się do przesłanek obligatoryjnych i fakultatywnych, bez zmiany właściwości tych ostatnich.
1
2016-07-22 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy