Forum


Powrót szacowanie wartości zamówienia zgodnie z brzmieniem dyrektywy 2014/24/UE

M.

Marta .....

27

Pytanie dotyczy art. 5 dyrektywy 2014/24/UE, gdzie zgodnie z brzmieniem czytamy \"W przypadku gdy instytucja zamawiająca składa się z kilku odrębnych jednostek operacyjnych, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość dla wszystkich poszczególnych jednostek operacyjnych\", jak odnieść to do robót budowlanych.
Czy sumujemy wartości wszystkich robót, w zależności od rodzaju, nie biorąc, jak dotychczas , pod uwagę tożsamości miejsca i czasu?
Pytanie dotyczy art. 5 dyrektywy 2014/24/UE, gdzie zgodnie z brzmieniem czytamy \"W przypadku gdy instytucja zamawiająca składa się z kilku odrębnych jednostek operacyjnych, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość dla wszystkich poszczególnych jednostek operacyjnych\", jak odnieść to do robót budowlanych. Czy sumujemy wartości wszystkich robót, w zależności od rodzaju, nie biorąc, jak dotychczas , pod uwagę tożsamości miejsca i czasu?
1
2016-07-22 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy