Forum


Powrót kiedy poniższy zapis?

A.

Anna .....

29

Witam,
proszę o podpowiedz, kiedy powinno się umieszczać poniższy zapis: (zawsze, czy tylko gdy w SIWZ stawiam warunki fakultatywne dotyczące wykluczenia Wykonawcy?)

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający może
na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Witam, proszę o podpowiedz, kiedy powinno się umieszczać poniższy zapis: (zawsze, czy tylko gdy w SIWZ stawiam warunki fakultatywne dotyczące wykluczenia Wykonawcy?) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1
2017-07-23 21:14 0

M.

Marta .....

27

Wcale nie musisz go zamieszczać w SIWZ. Zapis ten funkcjonuje w ustawie i do jego zastosowania nie jest wymagane przywołanie go w SIWZ lub ogłoszeniu.
Wcale nie musisz go zamieszczać w SIWZ. Zapis ten funkcjonuje w ustawie i do jego zastosowania nie jest wymagane przywołanie go w SIWZ lub ogłoszeniu.
1
2017-07-25 07:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy