Forum


Powrót kiesy zastosowania ma przywołany zapis

A.

Anna .....

30

A taki zapis:, ze Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Kiedy się umieszcza powyższy zapis, wtedy gdy zastosowanie maja fakultatywne przesłanki wykluczenia?
A taki zapis:, ze Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Kiedy się umieszcza powyższy zapis, wtedy gdy zastosowanie maja fakultatywne przesłanki wykluczenia?
1
2017-07-24 10:57 0

M.

Marta .....

27

Zapis stosuje się przez cały czas prowadzenia postępowania (do wszystkich przesłanek). Zgodnie z doktryna, najpierw badasz przesłanki wykluczenia (ale nie wzywasz do uzupełnienia bo może podlega odrzuceniu), a później odrzucenia. Może się tak zdarzyć, że badasz rażąco niską cenę i w tym samym czasie, nie czekając na odpowiedź związaną z RNC, wzywasz do uzupełnień.... Ten zapis daje Ci możliwość wykluczenia wykonawcy (bez tego zapisu nie powinnaś go na tym etapie wezwać do uzupełnienia - nie wzywa się wykonawców z 26 ust. 3 w przypadku gdy ich oferta podlega odrzuceniu). To oczywiście tylko przykład (lakoniczny i uproszczony)
Zapis stosuje się przez cały czas prowadzenia postępowania (do wszystkich przesłanek). Zgodnie z doktryna, najpierw badasz przesłanki wykluczenia (ale nie wzywasz do uzupełnienia bo może podlega odrzuceniu), a później odrzucenia. Może się tak zdarzyć, że badasz rażąco niską cenę i w tym samym czasie, nie czekając na odpowiedź związaną z RNC, wzywasz do uzupełnień.... Ten zapis daje Ci możliwość wykluczenia wykonawcy (bez tego zapisu nie powinnaś go na tym etapie wezwać do uzupełnienia - nie wzywa się wykonawców z 26 ust. 3 w przypadku gdy ich oferta podlega odrzuceniu). To oczywiście tylko przykład (lakoniczny i uproszczony)
1
2017-07-25 07:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy