Forum


Powrót warunek dla konsorcjum

A.

Anna .....

30

Witam,
postępowanie na roboty budowlane. Zamawiający w zakresie warunku dotyczącego zdolnosci zawodowej żąda, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu 2 robót budowlanych. Czy można sformułować poniższy warunek dla konsorcjum. (środki unijne)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony przez Zamawiajacego za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
Witam, postępowanie na roboty budowlane. Zamawiający w zakresie warunku dotyczącego zdolnosci zawodowej żąda, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu 2 robót budowlanych. Czy można sformułować poniższy warunek dla konsorcjum. (środki unijne) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony przez Zamawiajacego za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
1
2017-07-24 11:33 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Można użyć takiego sformułowania.
Można użyć takiego sformułowania.
1
2017-07-24 13:37 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy