Forum


Powrót Zasada konkurencyjności a zasada rozeznania rynku

H.

Hubert .....

21

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi w ramach POIiŚ zamówienia o wartości od 20 tys zł netto do 50 tys zł netto należy przeprowadzić zgodnie z zasadą rozeznania rynku, natomiast zamówienia o wartości od 50 tys zł netto do 30 tys euro (zam. publ.) / do kwot z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (próg unijny - zam. sekt.) zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Czy Zamawiający może przeprowadzić zamówienie w oparciu o zasadę konkurencyjności mimo tego, że jego wartość jest niższa niż 50 tys zł netto i wg wytycznych powinna być przeprowadzona zasada rozeznania rynku ? Czy stosując zasadę konkurencyjności zamiast rozeznania rynku dokona jakiegoś naruszenia ?
Szanowni Państwo, zgodnie z wytycznymi w ramach POIiŚ zamówienia o wartości od 20 tys zł netto do 50 tys zł netto należy przeprowadzić zgodnie z zasadą rozeznania rynku, natomiast zamówienia o wartości od 50 tys zł netto do 30 tys euro (zam. publ.) / do kwot z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (próg unijny - zam. sekt.) zgodnie z zasadą konkurencyjności. Czy Zamawiający może przeprowadzić zamówienie w oparciu o zasadę konkurencyjności mimo tego, że jego wartość jest niższa niż 50 tys zł netto i wg wytycznych powinna być przeprowadzona zasada rozeznania rynku ? Czy stosując zasadę konkurencyjności zamiast rozeznania rynku dokona jakiegoś naruszenia ?
1
2017-07-25 09:46 0

K.

Karolina .....

13

Wg Wytycznych zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp (Rozdział 6.5.2 ppkt 4). Uważam, że analogicznie można zastosować zasadę konkurencyjności do zamówień, dla których wystarczyłoby rozeznanie rynku. Zasada konkurencyjności jest bardziej restrykcyjna.
Wg Wytycznych zasadę konkurencyjności uważa się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp (Rozdział 6.5.2 ppkt 4). Uważam, że analogicznie można zastosować zasadę konkurencyjności do zamówień, dla których wystarczyłoby rozeznanie rynku. Zasada konkurencyjności jest bardziej restrykcyjna.
1
2017-07-25 13:42 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy