Forum


Powrót Błąd cenowy w pozycji kosztorysu

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Wykonawca wpisał w jednej pozycji kosztorysu, że dostarczy towar X za 3300 zł netto, a w kolumnie następnej wpisał wartość brutto, za dostawę tego produktu, w wysokości 3000 zł. Zamawiający nie określił w siwz, ile powinna wynosić stawka VAT dla towarów wymienionych w kosztorysie. Jak potraktować ten błąd wykonawcy - jako inną omyłkę (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp) i poprawić poprzez dodanie do 3300 zł netto podatku w wys. 23%? Czy potraktować to jako błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty. Zwrócenie się do wykonawcy, aby wskazał, która wartość jest prawidłowa (3300 zł netto, czy 3000 zł brutto) byłoby de facto prowadzeniem negocjacji w sprawie ceny...
Wykonawca wpisał w jednej pozycji kosztorysu, że dostarczy towar X za 3300 zł netto, a w kolumnie następnej wpisał wartość brutto, za dostawę tego produktu, w wysokości 3000 zł. Zamawiający nie określił w siwz, ile powinna wynosić stawka VAT dla towarów wymienionych w kosztorysie. Jak potraktować ten błąd wykonawcy - jako inną omyłkę (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp) i poprawić poprzez dodanie do 3300 zł netto podatku w wys. 23%? Czy potraktować to jako błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty. Zwrócenie się do wykonawcy, aby wskazał, która wartość jest prawidłowa (3300 zł netto, czy 3000 zł brutto) byłoby de facto prowadzeniem negocjacji w sprawie ceny...
1
2017-07-25 12:59 0

K.

Karol .....

5

Ja odrzuciłbym ofertę z powodu błędu w obliczeniu ceny oferty.
Ja odrzuciłbym ofertę z powodu błędu w obliczeniu ceny oferty.
1
2017-07-26 09:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy