Forum


Powrót Roboty budowlane - Niepełne zaprojektuj i wybuduj

W.

Wojciech .....

0

Witam wszystkich użytkowników Edustrefy.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które zetknęły się z podobnym zamówieniem, bądź które przeprowadzały tego typu postępowanie, o opinie w poniższej sprawie.
Zamawiający około 8 miesięcy temu wszczął postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej. W związku z komplikacjami jakie nastąpiły w trakcie jego realizacji, wykonawca nie złoży całościowej dokumentacji wykonawczej i nie wykona zamówienia w 100 %. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych.
Oczywiście nie rozwiązuje to problemu, gdyż zaplanowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą dofinansowane z projektu UE.
Moje pytani brzmi:
Czy Zamawiający w oparciu tylko i wyłącznie o częściowa dokumentację zamówienia, którą mógł odebrać czyli: Projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniając brak projektów branżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania robót programem funkcjonalno-użytkowym ? Czy będzie to zgodne z zapisami ustawy PZP i rozporządzenia?
Jeśli tak to jaki tryb sugerowalibyście Państwo zastosować dla tego nietypowego zamówienia?
Pozdrawiam
Witam wszystkich użytkowników Edustrefy. Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które zetknęły się z podobnym zamówieniem, bądź które przeprowadzały tego typu postępowanie, o opinie w poniższej sprawie. Zamawiający około 8 miesięcy temu wszczął postępowanie dot. wyłonienia wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej. W związku z komplikacjami jakie nastąpiły w trakcie jego realizacji, wykonawca nie złoży całościowej dokumentacji wykonawczej i nie wykona zamówienia w 100 %. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zmuszony będzie do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych. Oczywiście nie rozwiązuje to problemu, gdyż zaplanowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą dofinansowane z projektu UE. Moje pytani brzmi: Czy Zamawiający w oparciu tylko i wyłącznie o częściowa dokumentację zamówienia, którą mógł odebrać czyli: Projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniając brak projektów branżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania robót programem funkcjonalno-użytkowym ? Czy będzie to zgodne z zapisami ustawy PZP i rozporządzenia? Jeśli tak to jaki tryb sugerowalibyście Państwo zastosować dla tego nietypowego zamówienia? Pozdrawiam
1
2017-07-25 14:10 0

KK

Karol Keller

5

Może spróbuj ogłosić ponownie przetarg na roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na podstawie materiałów posiadanych przez Zamawiającego, Wykonawca wykonałby projekty branżowe budowlane i wykonawcze, STWiOR, przedmiary. Jako załącznik do SIWZ dodasz PFU oraz posiadaną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami.
Jakby nie było Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować.
Może spróbuj ogłosić ponownie przetarg na roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na podstawie materiałów posiadanych przez Zamawiającego, Wykonawca wykonałby projekty branżowe budowlane i wykonawcze, STWiOR, przedmiary. Jako załącznik do SIWZ dodasz PFU oraz posiadaną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami. Jakby nie było Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować.
0
2017-07-26 09:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy