Forum


Powrót polisa od OC

A.

Anna .....

30

Czy mogę przed podpisaniem umowy zażądać:

przedstawienia dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł.

Jeżeli z treści dokumentu nie wynika, że jest ona opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jego opłacenia.

Chodzi mi o to drugie zdanie czy tak mogę napisać, że jeżeli ... ( w rozporządzeniu nie ma tego zapisu)
Czy mogę przed podpisaniem umowy zażądać: przedstawienia dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika, że jest ona opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jego opłacenia. Chodzi mi o to drugie zdanie czy tak mogę napisać, że jeżeli ... ( w rozporządzeniu nie ma tego zapisu)
1
2017-07-26 12:43 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Żeby polisa była ważna musi być opłacona. Jeżeli nie wynika to z treści dokumentu to wykonawca powinien załączyć potwierdzenie opłacenia polisy. Bez opłacenia przedstawiony dokument nie potwierdzi spełnienia warunku.
Żeby polisa była ważna musi być opłacona. Jeżeli nie wynika to z treści dokumentu to wykonawca powinien załączyć potwierdzenie opłacenia polisy. Bez opłacenia przedstawiony dokument nie potwierdzi spełnienia warunku.
1
2017-07-26 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy