Forum


Powrót § 4 ust.1-5 Rozporządzenia MR w sprawie protokołu postępowania ( Dz. U .2016.poz. 1128)

M.

Marta .....

2

Dzień dobry, czy firma/ instytucja nie biorąca udziału w postępowaniu może wnioskować o wgląd do protokołu gdzie z ofertą była złożona była tajemnica przedsiębiorstwa?
Wybór nie został dokonany, protokół nie został zrobiony, Zamawiający przedłużył termin związania . Proszę o pomoc.
Dzień dobry, czy firma/ instytucja nie biorąca udziału w postępowaniu może wnioskować o wgląd do protokołu gdzie z ofertą była złożona była tajemnica przedsiębiorstwa? Wybór nie został dokonany, protokół nie został zrobiony, Zamawiający przedłużył termin związania . Proszę o pomoc.
1
2017-07-27 08:11 0

M.

Marta .....

27

Ma Pani możliwość do wglądu, w zakresie sporządzonego protokołu (nie jest jeszcze skończony), bez załączników, na zasadzie dostępu do informacji publicznej. Zamawiający ma 14 dni na udostępnienie informacji.
Ma Pani możliwość do wglądu, w zakresie sporządzonego protokołu (nie jest jeszcze skończony), bez załączników, na zasadzie dostępu do informacji publicznej. Zamawiający ma 14 dni na udostępnienie informacji.
1
2017-07-28 10:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy