Forum


Powrót cena ryczałtowa a oczywiste omyłki

M.

Maria .....

59

Zwracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu następującej kwestii: Mam ustalone, że cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy. Wykonawca miał przedstawić formularze cenowe. W SIWZ wskazano, że dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu oferty, będą traktowane jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia. Ale diabeł podkusił zajrzeć do formularzy cenowych, i w wyniku czego stwierdzono, że u części wykonawcy formularze cenowe zawierają błędy rachunkowe. Okazuje się, że orzecznictwo już się podzieliło. Wpierw było ugruntowane, że cena ryczałtowa to "Świętość" i nie możemy poprawiać> Teraz pojawiły się wyroki KIO, gdzie wręcz wskazują obowiązek zamawiającego poprawienia oczywistych omyłek pisarskich. A jak Wy postąpilibyście w takiej sytuacji.
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu następującej kwestii: Mam ustalone, że cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy. Wykonawca miał przedstawić formularze cenowe. W SIWZ wskazano, że dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu oferty, będą traktowane jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia. Ale diabeł podkusił zajrzeć do formularzy cenowych, i w wyniku czego stwierdzono, że u części wykonawcy formularze cenowe zawierają błędy rachunkowe. Okazuje się, że orzecznictwo już się podzieliło. Wpierw było ugruntowane, że cena ryczałtowa to "Świętość" i nie możemy poprawiać> Teraz pojawiły się wyroki KIO, gdzie wręcz wskazują obowiązek zamawiającego poprawienia oczywistych omyłek pisarskich. A jak Wy postąpilibyście w takiej sytuacji.
1
2017-07-27 09:43 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Jak można cenę nazywać ryczałtową, skoro jest płacona na podstawie formularza rzeczowo-cenowego?
Jak można cenę nazywać ryczałtową, skoro jest płacona na podstawie formularza rzeczowo-cenowego?
1
2017-07-27 09:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy